Pia Hartmann 


Jeg er zoneterapeut, øreakupunktør og sygeplejerske.


Jeg er indehaver af StrandKlinik.


Efter mange års virke som sygeplejerske, fik jeg behov for at blive udfordret på anden vis.

Derfor valgte jeg at læse til zoneterapeut, da jeg kunne bruge al min viden i zoneterapien.

At koble den vestlige medicin og den kinesiske medicin, fandt jeg helt unik. Jeg kan i den grad koble zoneterapien og øreakupunkturen med min faglige viden som sygeplejerske.

Jeg har gennem årene haft meget at gøre med børn og unge.

Jeg har et stort kendskab til sportens verden, at være elite idrætsudøver med hvad der følger med af skader og overbelastninger.

Jeg har flere kurser indenfor kost, og er undervist af Frede Damgård. Derudover ekstra kurser indenfor zoneterapi af babyer, øreakupunktur, cupping samt laserbehandling.

Jeg vil ikke lave to ens behandlinger, da vi alle er forskellige, og har forskelligt med i vores bagage.

Som Zoneterapeut har jeg tavshedspligt ligesom en sygeplejerske.

 

Jeg er medlem af foreningen ZCT - Zoneconnections Terapeutforening.

 

Som sygeplejerske er jeg også underlagt Autorisationsloven, som blandt andet betyder at journaler opbevares i 10 år. www.autorisationsloven.dk

 

Jeg er RAB godkendt( Registreret Alternativ Behandler ). Den 1. Juni 2004 trådte lov om brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere i kraft. Loven giver alternative behandlere, der opfylder nærmere fastsatte krav mulighed for at benytte titlen RAB.

Hvilket betyder en godkendelse af ”Styrelsen for patientsikkerhed”. Det betyder, at jeg er underlagt at holde blandt andet mine faglige kvalifikationer løbende ved lige.

 

 Lovens betydning for brugerne

Formålet med registreringsordningen er at give brugere af alternativ behandling en bedre mulighed for at kunne identificere alternative behandlere, der opfylder en række faglige og uddannelsesmæssige krav, idet de registrerede alternative behandlere får en eneret til at benytte titlen registreret alternativ behandler (RAB). Kravene er fastsat af den forening, som den alternative behandler er registreret i, idet der i lovgivningen bl.a. er stillet minimumskrav vedrørende den uddannelsesmæssige baggrund og foreningens regelsæt for god klinisk praksis.

Foreninger, der er godkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed til at registrere alternative behandlere efter denne ordning, har en forpligtelse til at offentliggøre navnene på de alternative behandlere, de har registreret. Endvidere skal foreningerne offentliggøre foreningens regelsæt for god klinisk praksis og de uddannelseskrav, som foreningen stiller til de registrerede medlemmer. Herved har brugerne mulighed for at sætte sig ind i, om en alternativ behandler er registreret, under hvilke betingelser behandleren arbejder samt på hvilken uddannelsesmæssig baggrund. 

Endvidere giver registreringsordningen brugerne mulighed for at klage til foreningernes klageorgan over den behandling, de har fået af foreningens medlemmer, herunder over manglende overholdelse af foreningens regelsæt for god klinisk praksis. 

Titelbeskyttelse 

Registrering medfører alene at alternative behandlere, som ønsker det, og som opfylder kravene, kan blive registrerede i en godkendt forening og dermed benytte titlen registreret alternativ behandler (RAB). www.stps.dk


RAB


Strandklinik · Solrød Center 70-80, 1. · 2680 Solrød Strand · Tel. 26 63 66 55 · pia@strandklinik.dk · CVR 40871896  

Medlem af foreningen ZCT ZoneConnection Terapeutforening  · Registreret alternativ behandler